Bang Media

004. MPAKANIRE ABANTU

Igisigo cya Nzabonariba

Iki gisigo kiri mu bwoko bw’ “Ikobyo”. Na cyo cyahimbwe na Nzabonariba igihe abantu bari bamaze gucika i Bwami kubera uburwayi bw’Umwami Mazimpaka. Arabigaya agira ati: ahubwo nicyogihecyokumurwaza no kumwunganira.

Mpakanire abantu

Mporere Abami,

Bo ku Rwera-nyege

Rwa Rukundo na Nyirarukundo,

05 Nkoranye incuti zacu.

Na bo ngabo barakoranya inkotsi

Yo ku Rwibuka-nkobe rwa Nyirankoni,

Na njye batanyita umuryaruga i Buringa-nziza

Bwa nyirabizima na Bicuba.

10 Nzi amamwe yakonderanye na Banganyuma

Mbanze mbaze ababyara-bishywa,

Mwebwe bakuru bari kera,

Bo ku Mbizi ya Nazira-nzoga

Bashyingiwe na Mushatsi wa Baroba,

15 Nkobore mutamuzi Mutamu wa Mutesi.

Si vuba Butembo

Uwo ntimwataye ubucuti,

Ese mwe ntimwazirikana ibyo mu nzogoro

Bizoza bya Nzogera ya Kaziga-ncuro,

20 Yarabyuhagiye muraze arabamiza.

Muntu wajyanaga inka

Ndi ku gicano cya Cyikora

Aje kuzishyuza,

Subiza aha rero Nyakirama

25 Uvuge icyo uhoye abanyu,

B’i Kiranga-mpundu cya Mpore ya Bihunge

Baje kubarimuza.

Nimusubize aha Baziga

Muvuge icyo muhoye Ruzigana-nzogera

30 Rwa Mvunye-ubu ya Ruvunya mpuro,

Ko ari we wanyu

Nkoze-imirego ya Rukatsa.

Harya intambara yo kuri Mamba

Si we wayibavunaga,

35 Ashyira Nkibiki ya Nkuka

Akabaha abantu abyaye,

Kandi muzi yuko ikimara

Ari inka n’umugeni.

I Mugote wa Nyiramugina wa Mugera-mbuga

40 Nta we urenga ibyo,

Mugahigana inzigo.

Nimunsubize aha Batashya,

Bo ku Rutama rwa Nyirakiro

N’abakwerwa mu Ruvumera.

45 Nimusubize aha bana bo ku Ruhimbaza-bahizi

Rwa Mpabuka ya Nyiramakamba,

Nzobe yayobotse inzu yawe

Ntiwazirikanye ubumwe.

Maherere yisunga i Materura ya Ntwari,

50 Maze ukamenya ko ari jye.

Sano nzima Rwitaba-ngoma

Subiza aha mugeni naca umwishywa,

I Mugina wa Nyiramugogoma na Mutima

Ngukoye i Guruka rya Mujya-kare.

55 Umbwire icyo wari wanguye

Ubwo ungomwe ingoma,

Mpawe Nyabayange

Na Shyika rya Nyarwangu.

Nibatebere abatamba u Rwanda rutaka,

60 Aho ntiyagize icyangwe Cyeza-mariba

Uwarasanye naragoroye,

Uwasize neza mutasura intaka.

Niyigire ahangaha uwihimbaga urugamba,

Anyagwe na Serugabuka mwa bagabo mwe

65 Uwo munsi abateze ay’inkakwa,

Yose ari ku gicano

Bucya dutamba aya Bicano

Ngo ba Sugi basuzuguye.

No comments: