Bang Media

AMAZINA Y'INKA

Umuntu yakwibaza niba kwiga amazina y'inka ubu hari akamaro bifite.
Uwabyibaza ntibyaba ari ugutazira. Birumvikana ko muri ibi bihe ndetse n'ibizaza ntawe uzongera kujya mu byo kwita inka. Ariko kumenya ubuhanga bw'inganzo iyi n'iyi ya kera y'umuco nyarwanda nk'amazina y'inka nta cyo byishe, ndetse ni byiza.Inshyame ya Ndangamira


Inkuku y'Ikirezi I


Inkuku y'Ikirezi II


Inka ya Ruzirabwoba I


Inka ya Ruzirabwoba II


Inka ya Musoni I


Inka ya Musoni II


Inka ya Musoni III


Inka ya Kanyamashokoro I


Inka ya Kanyamashokoro II


Inka y'Inyanja


Ingoro y'Umwogabyano I


Ingoro y'Umwogabyano II


Ingoro y'Umwogabyano III


Ingoro y'Umwogabyano IV


Ingoro y'Umwogabyano V


Ingoro y'Umwogabyano VI


Ingoro y'Umwogabyano VII


Ingoro y'Umwogabyano VIII


Imyitirire y'Amazina y'Inka


Imvano y'Inganzo y'Amazina y'Inka


Imiterere y'Amazina y'Inka n'Ubwiza Bwayo


Akamaro ko Kwiga Amazina y'Inka

No comments: