Bang Media

Inshyame ya Ndangamira

Inka yabujije urugo kuhava,
Ntiyazindukira guhera
Zigeze mu ikumbagara !
Ibonye ziyaka umubiri,
Iragumya irazitaza,

Irakomeza irazitarika :
Ntiyasohoza imbavu hasi !
Imana irayisanganira,
Irongera iyirema umutima !
Nimuhumure umutuzo,

Yagwiriye imbiribiri :
Umenya n' imbyiro ari nkeya !
Arabahetse Rwabugiri,
Mu Gisaka cya Ndahiro !
Arabahetse Rutarindwa,

Nyiringoma y' insindashyaka!
Arabahetse Mibambwe :
Turi ku muzi wa Gihanga.
Arabahetse Inyarubuga,
Wa Mwami w' i Nyamagana.

Irabahetse Ingoma yacu,
Urabahetse umurwa Kigali,
Ubaho Umwami usa n' ikirezi.
Arabahetse Impashyabworo,
Ya Runigiramunduru:

Ntiruzamurundukana,
Ari uw' Inzovu y' imirindi !
Nimuhumure Rubanda,
Ntimube Intangaruhira,
Umenya n'amata yagarutse.

Nayarose ari ikivutu,
Agabye amatoko i Nduga yose :
Ku Mukingo ni inyanja.
Arambiriye ku Murenzi,
Aruta uruzi rwa Mwendo.

Aragumya kwica intaba :
Yasagutse u Buganza :
Nayasanze i Rwamagana,
Rwamutwe zirahasubiye.
Nimubwire Rwabugiri,

Ashikame agabe zagarutse !
Ndibabaje, ni yo ngano :
Uwancyura nk' imbonera,
Yantiza nk' uduhinzi !
Simenya gukama isuka rukoro,

Rugejeje urukamiro mu mavi !
Washingura, mu ntege ngo "konyo" !
Ku mutima ngo "guruguru" !
Icyatuma ngisindagira,
Nkita izi nka za Kigeli,

Ni inzukuru ya Rujugira
Yampa uruhero rw' imiti;
Ngakunda nkita Rudakenyuka
Rwa Semanywa ya Cyirima,
Inkuku ibyirutse ari ikinani;

Ntisibire gukingwa,
Igahoza umushumba mu kigwa !
Rudahitanwa n' abana,
Rutajyanwa n' abatema inka;
Bagahamagara Ndabaramiye,

Akayizanira imitagoka,
N' ibicuba nk' ibishoka :
Ikabigimbagura inshunzi,
Ikabitwikira inshyushyu :
Uyigabiye ashaka amata

Ikamumara ishavu mu nda.

No comments: