Bang Media

Inka y' Inyanja

Ruti basingiza kudatinya
Intwari ziheta iminega y' indekwe
Rwa ndirima ya Rukemampunzi
Ingeri ibanza ku mpuruza
Ibanguye rukikampiri

Icumu ryesa impingane;
Yarikuye mu y' i Mpushi
Barikebye impundaza
Rigahorana impambara.
Reka mpabuka iritoneshe:

Iyo irikuye mu gitugu
Ntiritera hasi
Ihora iryuhira umutuku
Inka itemba ku rubango
Ni irya Rubuzakuniha

Rigakatirana imberera
Ikarikunda mu mbaraga
Rijya kwanika imirambo;
Ryabimbuye isahaha
Zigisobanura indekwe;

Yarimenyereje amaraso
Ntirimenya gusiba inzigo;
Ikaritwara izira ubwoba :
Yaritunguje abarasi
Baririmbye inkuku isumba

Icyo gisigara bagiheramo
Urugo rwabo irarusakiza;
Usohotse kumena urukubo
Akaba Ndekezi barabonana :
Icumu ry' indemarugamba

Iryuhira rihaze indekwe
Rimuheramo n' umuhunda :
Arariheka mu mugongo.
Abura uwamuhumuriza,
Abura uhamagara i Kabare;

Mwene Karuranga
Abona ababo b' i Gacuba
Ati "muramenye gucabuka
Mudashirira ku macumu
Ngiye guca iy' Irango

Njye kubaza Munyuzangabo
Abaragiye inkuku iyo bajya !
Inkuba nsize mu z' i Murambi
Ntimenya gusongerwa
Ni iy' Imesarubango :

Ubwo izisumbya inkubiri
Nirengagije inkoni
Ngo ejo Nkubito itampotora;
None uw' Impayamaguru
Ambwiye uwo ifashe mpiri

Mu mpinga ya Ntunga
Ntinya guca iy' i Ndera
Ngo Ingeri y' Indengamimaro
Itangarika mu nduru !"
Ntizi kwica indagano

Iberwa no gucura inkumbi
Inkuba zose ikazitegeka;
Ntimenya gusiga inkomeri
Ibana ishya ku nkiko
Na yo yitwa Inkebabugingo.

No comments: