Bang Media

Ingoro y' Umwogabyano ( VII )

Rwiyamwa ziga ingaga
N' umugambi w' ihangu
Rwa ngoboka ya rugina
Ingeri ibanza mu rubuga
Itwara rukikampiri

Icumu ryo mu ruti rw' indekwe
Rwavuye i Rusheshe
Rwiharaze isharankima.
Rwabaye igishami
Rugasagamba mu ijuri

Uburyo rwagabye amashami
Aho ruri ni se w' ishyamba
Kandi reka irukunde
Rubamo icumu ryiza
Yarigize umutabazi

Intambara ntiruyita si
Kurya iruhoza mu rugina
Imbuga yarwo iratukura
Ntirukunda gutaha
Rutagwije imitumbi

Yarukubitiye umucuzi
Wakwemerana na rwo
Ngo arukatire icyuma
Rwabimbuye imihigo.
Impuruza ikineshereza

Rwamuje mu nziza
Ari ukwiharira inzigo
Abenshi baragiye Itiro
Rubajyanaho impamba
Aho rugeze ku mpama

Rucinyaho impayamaguru
Y' umushumba wa Mporera
Za mpaka zirakuka
Yaruteye amaramu
Muri bene Murenzi

Rubahina umurumango
Igomba kurwunamura
Yanga ko rwaturika.
Yarukinduje umugabo
Uturuka mu Ruhitambazi

Acyikanga igitutu
Imbuga yaryo iratebera
Abura ubuhamagara abe
Abura umurasira na rimwe
Rwa ruti rumuhirika aho

Ingeri zigicura inkumbi
Yarujyanye mu mbuga
Kurumanza amacibiri
Inkubirane iba iya kabiri
Mu kurembera umuroha

Yabakuye imirambi
N' iyo ibagiriye isoni
Birirwa bayisenga
Ibuhirira nimunsi
Ari ko bahangaza.

Ni uko inkuba zitegeka
Abandi baragira inka mbi
Ingeri zirasuzugura
Ntibazabona izirimo
Ingoro y' Umwogabyano !

No comments: