Bang Media

IBISAKUZO I

Nyiramahenagurwa-Urutare rwo ku nzira.

Mugongo mugari umpekera abana.-Urutara (uburiri)

Wambukije umwami utagira amaguru-Urusyo.

Nagutera Rutare rwa Sebayanda rwasa ingimagihumbi-Urusyo.

Mweru n'iyayo-Urusyo n'ingasire.

Kwa Bukoco barakocagurana-Urusyo n'ingasire.

Igira inyuma y'inzu uce inkoni y'umuze n'umunzenzi-Urusogo n'urusogi.

Ubugeni bw'ino burampuha-Wabaza ubuhiri mu muhini !

Ibuka hakurya-Utuzu tw'abashumba.

Turatemba shyashyari-Utuzi ku rutare.

Katemba igogo-Uturaso ku murundi.

Turadundaraye-Utubyi tw'umushumba.

Gacika gasubiraho-Urwara.

Ndica simporwe-Uruzi.

Nahinze umurima utagira ikiyorero-Uruzi.

Nagutera uruyongoyongo rwa Nyirabaha rwimiye i Nduga rukabyarira i Nduga-Uruzi - Ishami ry'uruzi.

Ngira umwana akabyara umugenda-Uruyuzi.

Nuriye umugongo nnya ibuye-Uruyuzi.

Nsimbutse umugande nnya ibuye-Uruyuzi.

Ngira inka nkayirya igenda-Uruyuzi.

Kajugujugu ka Kamatankoni mu kugukubita yarakuneshaga-Uruyuki.

Karusha umuntu kurunga-Uruyuki.

Buhiri bwa Kamango yakubitaga so amuruta ?-Uruyuki.

Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so-Uruyuki - Ivubi.

Nkurira umuhoro mu rutoki-Uruyongoyongo.

Rukondakonda umuhoro wo mu Kinyaga-Uruyongoyongo.

Ngiye inyuma y'inzu ntoragura umuhoro-Uruyongoyongo.TAGS:imigani,imigenurano,umuco,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,inzoga,rwanda,ikinyarwanda,bangambiki,uturingushyo

No comments: